بلیچنگ یا سفید کردن

سفید کردن دندان ها يكي از سریع ترین راه های بهبود لبخند شماست. براي بليچينگ از مواد كارباميد پراكسيد يا هـيدروژن پراكسيد استفاده ميشود تا رنگ دانه هاي رسوب كرده در مينا را اكسيد كنيم. بليچينگ اصطلاحاً به دو روش home و office انجام ميشود؛ در روش اول با قالبگيري از فك بيمار به او يك قالب شفاف و ژل سفيد كننده داده ميشود و بيمار در منزل ژل سفيد كننده با غلظت كم را به وسيله قالب شفاف در دهان قرار ميدهد. در روش دوم ژل سفيد كننده با غلظت بيشتر در مطب استفاده ميشود و همزمان به وسيله مواد خاصي از آسيب به لثه محافظت ميشود. نتيجه بليچينگ در مطب قطعاً سريعتر و بارزتر است وليكن براي نيل به نتيجه ماندگارتر بهتر است از روش home هم بصورت تكميلي دركنار آن بهره جست.

شماره تماس:

021-88213218 | 0935-6255563

آدرس:

یوسف آباد(خیابان اسد آبادی) - نبش خیابان 47 - پلاک 417 (ساختمان نادر) -طبقه 4 - واحد 401

Search