فضا نگهدار ثابت و متحرک

چرا نبايد دندان شيري پوسيده را بكشيم؟ دندانهاي شيري كودكان علاوه بر اينكه نقش مهمي در تغذيه و تكامل برعهده دارند، بعنوان الگويي جهت رويش دندانهاي دائمي در جايگاه صحيح خودشان عمل ميكنند. همانطور كه در اين تصویر مشاهده ميكنيد از دست دادن زودهنگام دندان شيري مسبب ايجاد مشكلات ارتودنسي خواهد بود لذا درصورتيكه بالاجبار دندان شيري زودهنگام كشيده شود، نياز به قرار دادن فضانگهدار در دهان كودك است.

رسانه

شماره تماس:

021-88213218 | 0935-6255563

آدرس:

یوسف آباد(خیابان اسد آبادی) - نبش خیابان 47 - پلاک 417 (ساختمان نادر) -طبقه 4 - واحد 401

Search